Profilová fotka uživatele

Markéta Lolková

Lektor Češtiny
Lektor Biologie
Hodinová sazba 400 Kč/hod
Hodnocení
Profilová fotka uživatele

Markéta Lolková

Lektor Češtiny
Lektor Biologie
Hodinová sazba 400 Kč/hod
Hodnocení

Informace

Tímto způsobem bych Vám chtěla nabídnout své doučovací služby pro předměty Český jazyk a literatura + biologické disciplíny (zejména Přírodopis). Mám vystudované Mgr. studium ve výše zmíněných oborech a taktéž již cennou praxi. V současné době jsem nabyla zkušenosti v oblasti práce s žáky se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami), i co se týče poruch PAS.

Lokalita, ve které se nacházím

Dovednosti

Empatie
individuální přístup
Otevřená komunikace
Vytrvalost

Vzdělání

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr., Český jazyk a literatura a Přírodopis pro 2.stupeň ZŠ

2016 - 2021

Jazyky

Czech

Znalost na úrovni rodilého nebo dvojjazyčného mluvčího

English

Znalost umožňující profesionální práci

Kurzy

Aktivizační metody ve výuce českého jazyka a literatury

Univerzita Palackého

2020

To chce klid - Zvládání obtížných pedagogických situací

Celoživotní vzdělávání na UP Olomouc

2021