Profilová fotka uživatele

Alena Boukalová

Korektor
Doučování
Doučovaní jazyků
Profilová fotka uživatele

Alena Boukalová

Korektor
Doučování
Doučovaní jazyků

Informace

Kontaktní informace

Dovednosti

copywriting
korektury
Microsoft 365
windows
výuka češtiny
Czech for foreigns

Vzdělání

Západočeská univerzita v Plzni

Mgr., Kulturní studia Blízkého východu

2021 - 2023

Technická univerzita v Liberc

Mgr., Učitelství českého jazyka a občanské výchovy

2005 - 2010

Jazyky

Czech

Znalost na úrovni rodilého nebo dvojjazyčného mluvčího

English

Znalost umožňující profesionální práci

German

Znalost umožňující omezenou práci

Spanish

Znalost umožňující omezenou práci

Slovak

Znalost umožňující plně profesionální práci